SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Poradnik pacjenta

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

informuje o możliwości wykonywania bez kolejki odpłatnych badań tomografii komputerowej (wymagane skierowanie od lekarza):

Adres pracowni CT: Kraśnik, ul. Chopina 13
Godziny przyjęć dni powszednie 13.00 – 19.00
Uzgodnienie terminu badania pod numerem telefonu: (81) 825-13-96
Cennik zamieszczony na stronie internetowej www.spzoz.krasnik.pl

Oferujemy także wykonanie odpłatnych badań laboratoryjnych (skierowania niewymagalne):

Pobieranie materiału do badań codziennie (oprócz niedziel i świąt)
w godzinach 8.00 – 16.00
Punkt pobrań: Kraśnik, ul. Chopina 13
Dodatkowy punkt pobrań: Kraśnik, Al. Niepodległości 23 (czynny w dni powszednie).


Zapraszamy