SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Powiat poręczy kredyt

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie poręczenia kredytu w wysokości 5 mln zł dla kraśnickiego SP ZOZ. Radni PSL, PiS i PO byli w tej sprawie jednogłośni.

Pieniądze z kredytu mają być przeznaczone na inwestycję i spłatę zobowiązań wymagalnych. Wcześniej Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SP ZOZ o poręczenie kredytu. Przede wszystkim ze względu na konieczność sfinansowania przeniesienia i modernizacji nowego Oddziału Dziecięcego oraz remont przychodni w starej dzielnicy. Zgodnie z przedstawioną propozycją poręczenie udzielone przez powiat nie dotyczy odsetek, a spłata kapitału przez ZOZ zostałaby odroczona na trzy lata i rozpocznie się w grudniu 2018 r. Takie rozwiązanie z poręczeniem nie zamyka powiatowi możliwości kredytowania w przyszłości własnych inwestycji czy zabezpieczenia wkładu do projektów unijnych.

Fot. Daniel Niedziałek

Zdaniem Romana Bijaka z PiS radni zmuszeni byli podjąć decyzję „w ciemno”, bo brakuje im konkretnego planu naprawczego finansów ZOZ-u. Z kolei według Stanisława Tompolskiego z PSL to dzięki działaniom dyrektora Marka Kosa (kieruje placówką od trzech lat) trudna sytuacja finansowa ZOZ-u została opanowana i jest stabilna, mimo sporego zadłużenia. Marek Kos zapewnił radnych, że wynik finansowy jednostki na ten rok nie jest zagrożony, zaś nowa lokalizacja Oddziału Dziecięcego w dzielnicy starej Kraśnika, gdzie znajduje się główna siedziba szpitala, przyniesie dodatkowe oszczędności.


źródło: www.powiatkrasnicki.pl