SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Pożar w SPZOZ w Kraśniku. Ewakuacja oddziału dziecięcego - ćwiczenia

Dwa zastępy straży pożarnej, policja i straż miejska brały udział dzisiaj w ćwiczeniach służb ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego w Kraśniku przy al. Niepodległości. Przeprowadzona została między innymi ewakuacja oddziału dziecięcego.

W akcji brały udział dwa zastępy straży pożarnej: jeden gaśniczy i jeden ratownictwa wysokościowego wyposażony w podnośnik hydrauliczny o wysięgu 25 metrów zakupiony przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku. Ćwiczenia polegały na ewakuacji osób z oddziału dziecięcego i ugaszeniu pożaru, który wybuchł na II pietrze budynku oddziału dziecięcego kraśnickiego szpitala.

kpt Piotr Michałek, rzecznik prasowy PSP Kraśnik: Dwie osoby zostały zwiezione z II pietra podnośnikiem, a pozostałe ewakuowane siłami personelu szpitalnego i strażaków klatką schodową i przeprowadzone na oddział kardiologii.

Marek Kos, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kraśniku:
Ćwiczenia takie mają dla nas podwójną wartość. Po pierwsze jest to sprawdzenie przygotowania personelu i współdziałania ze służbami ratunkowymi na wypadek zagrożenia, pożaru, gdy potrzebne jest natychmiastowe działanie. Po drugie chodzi o spełnienie wymogów związanych z akredytacją szpitala, a więc nie tylko opracowanie procedur działania w takich sytuacjach, ale też sprawdzenie ich w praktyce.


źródło: www.krasnik24.pl