SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Pracownia Tomografii KomputerowejDyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Chopina 13,

informuje o możliwości wykonywania bez kolejki odpłatnych badań tomografii komputerowej (wymagane skierowanie od lekarza):

Pracownia Tomografii Komputerowej CT:
Adres:
Kraśnik, ul. Chopina 13
Godziny przyjęć dni powszednie 13.00 – 19.00
Uzgodnienie terminu badania pod numerem telefonu:
(81) 825-13-96
Tomograf Komputerowy:
tel: (81) 825-13-61
Cennik zamieszczony na stronie internetowej - www.spzoz.krasnik.pl


Zapraszamy