SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Program profilaktyki raka skóry

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego.

Przychodnia Specjalistyczna Niepodległości 25
II Piętro Gabinet 39
30.09.2019 r.