SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Programy Profilaktyczne

Program profilaktyki raka jelita grubego w podregionie puławskim

Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie puławskim

Program profilaktyki raka piersi w podregionie puławskim