SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Przychodnia specjalistyczna

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku posiada w swojej strukturze Powiatową Przychodnię Specjalistyczną dysponującą blisko trzydziestoma poradniami. Poradnie są zlokalizowane w obu dzielnicach Kraśnika: przy budynku głównym szpitala ul. Chopina 13 oraz w Kraśniku Fabrycznym przy ul. Aleja Niepodległości 23. Atuty poradni to wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna oraz możliwość elektronicznej rejestracji.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku posiada w swojej strukturze Powiatową Przychodnię Specjalistyczną w której świadczenia zdrowotne udzielane są

 

w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Poradnie są zlokalizowane w obu dzielnicach Kraśnika: przy budynku głównym szpitala ul. Chopina 13 oraz w Kraśniku Fabrycznym przy ul. Aleja Niepodległości 25. Atuty poradni to :

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 z uwzględnieniem różnych godzin przyjęć w poszczególnych poradniach w poszczególne dni tygodnia. Szczegółowy harmonogram przyjęć pacjentów w poradniach specjalistycznych jest dostępny w rejestracjach Przychodni Specjalistycznej i na stronie internetowej SPZOZ w Kraśniku;


Rejestracja telefoniczna od 7:00 do 18:00
Rejestracja na miejscu od 7:00 do 18:00 ( Chopina 13, Niepodległości 25)
Rejestracja

tel. 81 825 13 93

Poradnia Medycyny Pracy
ul. Niepodległości 25

tel.81 825 48 61

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Niepodległości
25

tel.81 825 48 19


PORADNIE