SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych

Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych na Niepodległości 25 czynny od 26.10.2020r.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -10:00.
Odbiór wyników w godzinach 14-14:45