SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Narodowa Strategia Spójności

Program Regionalny

Termomodernizacja trzech budynków SPZOZ w Kraśniku

„Termomodernizacja trzech budynków SPZOZ w Kraśniku przy ulicy Chopina 13 i Wyszyńskiego 6” to kolejny projekt realizowany przez SPZOZ w Kraśniku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie zakłada termomodernizację trzech budynków szpitala:

Projekt jest kontynuacją strategii Szpitala dążącej do ciągłego wzrostu jakości świadczonych usług.

Realizacja projektu obejmuje docieplenie dachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i obniżenia kosztów ogrzewania trzech obiektów szpitalnych, poprawy komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków szpitalnych, zapewnienia pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie, wzrostu atrakcyjności placówki jako miejsca hospitalizacji mieszkańców.

Łączna kwota projektu inwestycyjnego wynosi 2 088 987,99 zł, z tego 85% środków finansowych, tj.: 1 775 639,78 zł będzie pochodziła z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, a 15% ze środków własnych beneficjenta (313 348,21 zł).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Galeria: Termomodernizacja budynków SPZOZ