SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Bezpłatne badania profilaktyczne

SPZOZ w Kraśniku rozpoczął realizację programów profilaktycznych wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań mieszkańców powiatu kraśnickiego, janowskiego, puławskiego, łukowskiego, ryckiego i opolskiego. Program skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje o realizowanych programach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

- Dołożymy wszelkich starań, by z Programów skorzystało jak najwięcej osób - mówi dyr. SPZOZ w Kraśniku dr. Marek Kos. Spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworów organizowane będą w różnych miejscach na terenie powiatów objętych programami, aby każdy zainteresowany miał możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, a terminy spotkań zostaną ustalone tak, by mogły z nich skorzystać również osoby pracujące. W ramach realizacji programów zapewniamy również częściowy zwrot kosztów dojazdu, zarówno na spotkania edukacyjne jak również na badania wykonywane w naszej placówce. A co najważniejsze oddajemy do Państwa dyspozycji nowoczesne pracownie, sprzęt medyczny oraz wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Informacje o badaniach i zapisach uzyskasz:

Pracownia Endoskopii SPZOZ w Kraśniku (kolonoskopia, rak jelita grubego) – 81 825 13 81

Pracownia Mammografii SZOZ w Kraśniku (mammografia, rak piersi) – 81 825 13 89

Poradnia chorób kobiecych i kobiet ciężarnych (cytologia, rak szyjki macicy) – 81 825 13 18/93, 81 825 48 65

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE