SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Dokumenty do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

  1. Oświadczenie
  2. Pozostałe dokumenty

    Do dokumentów ZPO należy dołączyć kserokopię legitymacji ubezpieczeniowe.


Załącznik nr. 5 wypełnia opiekun faktycznyKONTAKT:
___________________________
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
SPZOZ Kraśnik

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik
tel. (81) 825 13 17
e-mail: