SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Narodowa Strategia Spójności

Program Regionalny

Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SPZOZ w Kraśniku

Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SPZOZ w Kraśniku