SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Narodowa Strategia Spójności

Program Regionalny

Dostosowanie, zakup sprzętu oraz termomodernizacja budynku Przychodni szpitalnej SPZOZ w Kraśniku celem poprawy świadczeń medycznych

Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SPZOZ w Kraśniku


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku rozpoczął realizacje projektu „Dostosowanie, zakup sprzętu oraz termomodernizacja budynku Przychodni szpitalnej SPZOZ w Kraśniku celem poprawy świadczeń medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizowany projekt obejmuje adaptację budynku dawnej pralni przyszpitalnej przy Al. Niepodległości 25 w Kraśniku na Przychodnię szpitalną. w ramach projektu wszystkie pomieszczenia zostaną przebudowane i dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń przychodnia osobom niepełnosprawnym ruchowo w budynku zostanie zainstalowana winda. Wykonana zostanie również kompleksowa termomodernizacja budynku. Elementem projektu jest również zakup sprzętu medycznego na potrzeby Przychodni.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług, zwiększenia dostępności do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo, poszerzenia zakresu usług świadczonych w przychodni, skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie, poprawy warunków higieniczno-sanitarnych, zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplną oraz obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 615 165,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 1 989 625,29 zł.


Galeria: Modernizacja budynków SPZOZ przy Al. Niepodległości

Plakat projektu SPZOZ

Plakat projektu


Ulotka projektu SPZOZ

Ulotka projektu