SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Zmiany na oddziale ginekologiczno-położniczo-neonatologicznym

Z dniem 10 sierpnia 2020 r. w oddziałem Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zarządza dr n. med. Krzysztof Kot.
Krzysztof Kot ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Lublinie. Uzyskał I (2003r.) i II (2014 r.) stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
„Jestem przekonany, że dotychczasowe sukcesy zawodowe i wysokie kompetencje dr n. med. Krzysztofa Kota, pozwolą̨ dobrze wykorzystać́ doświadczenie całego zespołu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-Noworodkowego, poszerzyć́ zakres usług medycznych oraz podnieść́ renomę̨ oddziału. Staramy się pozyskać jak najlepszych specjalistów, aby nasz szpital cały czas się rozwijał. – Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ w Kraśniku.
Kierownik oddziału zapowiedział spełnienie najlepszych standardów operacyjnych. Wprowadził zabiegi laparoskopowe oraz techniki małoinwazyjne w ginekologii operacyjnej. „W najbliższym, czasie przy oddziale, rozpoczną się zajęcia Szkoły Rodzenia przygotowujące przyszłych rodziców do odbycia porodu i odpowiedzialnego macierzyństwa. Planowane jest także wprowadzenie do porodu znieczulenia zewnątrzoponowego na życzenie pacjentki oraz nieinwazyjnej metody łagodzenia bólu porodowego – znieczulenia wziewnego Entonox. Z usług Oddziału i Poradni dla Kobiet i Kobiet Ciężarnych mogą korzystać pacjentki z całego powiatu i nie tylko - niezależnie od miejsca zamieszkania”.- dr n. med. Krzysztof Kot Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.