Zarząd Szpitala

Dyrektor - mgr Maria Słota

tel. 81 825 13 66

email: mslota@spzoz.krasnik.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – lek. Piotr Krawiec

tel. 81 825 13 66

email: pkrawiec@spzoz.krasnik.pl

 

Główny Księgowy – mgr Loanna Tymecka

tel. 81 825 13 70

email: ltymecka@spzoz.krasnik.pl

 

Naczelna Pielęgniarka – dr n.med. Agnieszka Dziewa

tel. 81 825 13 95

email: adziewa@spzoz.krasnik.pl

 

Kierownik ds. Infrastruktury – mgr Rafał Poleszak

tel. 81 825 13 56

email: rpoleszak@spzoz.krasnik.pl